Правила НТИ 2017

Мисија Tакмичења за најбољу технолошку иновацију НТИ2017 (у даљем тексту: Такмичење) јесте промовисање предузетничке иновативне климе у Србији и помоћ потенцијалним и постојећим високо-технолошким предузетницима/истраживачима, који су спремни и способни да сопствене идеје и инвенције преточе у тржишно валоризоване иновације.

Учешће на Такмичењу, осим награда, свим такмичарима обезбеђује:

 • беслатну стручну помоћ у виду едукације кроз тренинге и консалтинг
 • бесплатну медијску подршку
 • континуално праћење и помоћ у годинама које следе након завршеног учешћа на Такмичењу.

Такмичење организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у сарадњи са: Факултетом техничких наука из Новог Сада, Технолошко-металуршким факултетом из Београда, Привредном комором Србије, Заводом за заштиту интелектуалне својине и Радио телевизијом Србије и Војводине (у даљем тексту: Организатори).

Такмичење се одржава на територији Републике Србије и на територији Републике Српске, у сарадњи са Министарством науке и технологије Републике Српске.

I ПРАВИЛА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Ове године тимови се могу пријављивати искључиво у оквиру категорије РЕАЛИЗОВАНЕ ИНОВАЦИЈЕ (видети које критеријуме ова категорија подразумева).

ТИМОВИ

Право учешћа у овогодишњем Такмичењу имају искључиво тимови састављени од најмање 3 (три) члана, који могу бити физичка или правна лица (кроз своје представнике). Чланови тима именују свог представника,  који је истовремено овлашћена за комуникацију са Организационим тимом Такмичења.

КАТЕГОРИЈА РЕАЛИЗОВАНЕ ИНОВАЦИЈЕ предвиђена је за такмичарске тимове (физичких лица или представника правних лица) који испуњавају минимум један од наведених критеријума:

 • имају готов прототип спреман за тржиште
 • остварили су минимум једну продају свог приозвода/ услуге/ процеса/ технологије и сл.;
 • имају изграђено постројење за производњу;
 • имају или су имали одобрен иновациони пројекат код Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и имају намеру да са својом иновацијом изађу на тржиште у скоријој будућности.

Лични подаци такмичара неопходни су ради провере веродостојности унетих података. Сваки члан тима дужан је да наведе број личне карте. Један такмичар (члан тима) може да учествује само у једном тиму.

Финалисти из ранијих година могу да буду у тиму ове године, али се не могу појављивати у полуфиналима и финалима током 5 година од финала у ком су учествовали.

Такмичари који су се такмичили у претходним годинама са својим иновацијама и предали пословни модел, НЕМАЈУ ПРАВО поновне пријаве истих или веома сличних идеја. Дакле, они имају право пријаве само потпуно нових и недвосмислено различитих иновација.
Такмичари који су се такмичили у претходним годинама, али нису стигли до предаје пословног модела могу да се пријаве на овогодишње Такмичење и са иновацијама са којима су већ учествовали на неком од ранијих Такмичења за најбољу технолошку иновацију.
Тим има могућност да повећава број чланова тако што ће на самом почетку пријавити и резервне чланове. Све накандне промене у тиму биће посебно разматране и уколико Организациони тим процени да постоји оправданост, то ће и бити омогућено тиму. Два тима се могу интегрисати, након чега је апликација заједничка. У случају спајања тимова неопходно је доставити и потписан уговор о интелектуалној својини и уговор о сагласности свих чланова оба тима о њиховом спајању. Организатор неће арбитрирати у случају евентуалног спора између чланова тимова који су самоиницијативно довели до спајања по било ком основу. Организатор неће арбитрирати ни у случајевима распада тимова, већ ће такав тим бити елиминисан с такмичења.
ПРИЈАВЕ

Иновација мора да буде заснована на истраживању и развоју и да та оригиналност буде тржишно применљива. Од такмичара се очекује да њихова иновација буде потпуно нов или значајно измењен постојећи производ/услуга/процес/софтвер.
Пријављени тимови могу поднети максимално 2 (две) пријаве за учешће на Такмичењу. Уколико обе пријаве прођу први круг рецензије, тим је у обавези да одабере једну иновацију и са њом настави даљи ток Такмичења.
Пријава се састоји од писаног документа – опис садашњег/будућег иновативног пословања, од тима и његове стручности, преко инвенције (новине у односу на постојеће стање технике), тржишта до начина финасирања.
За састављање Пријаве предлажемо да погледате примере Добре (Пример 1 и Пример 2) и Лоше написане Пријаве (Пример 1 и Пример 2) како бисте знали што боље да представите своју иновацију, тј. пословање засновано на иновативном производу/услузи/процесу/софтверу. Предлажемо да погледате и Рецензентски формулар, како бисте знали шта се оцењује и колико то бодова може да носи.

Иновација мора да буде заснована на истраживању и развоју и да та оригиналност буде тржишно применљива. Од такмичара се очекује да њихова иновација буде потпуно нов или значајно измењен постојећи производ/услуга/процес/софтвер.

Пријављени тимови могу поднети максимално 2 (две) пријаве за учешће на Такмичењу. Уколико обе пријаве прођу први круг рецензије, тим је у обавези да одабере једну иновацију и са њом настави даљи ток Такмичења.

Пријава се састоји од писаног документа – опис садашњег/будућег иновативног пословања, од тима и његове стручности, преко инвенције (новине у односу на постојеће стање технике), тржиштадо начина финасирања.

 

РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Рок за пријављивање за овогодишње Такмичење је 20. априла 2017. године до 20 часова (по средњеевропском времену).

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Тимови који поднесу пријаву за учешће на Такмичењу, аутоматски потврђују своју сагласност са Правилима Такмичења (у даљем тексту: Правила).

Пријављивање за учешће на Такмичењу, ове године, подразумева попуњавање једног ЕЛЕКТРОНСКОГ ОБРАСЦА, који садржи:
1. Навођење података о тиму (назив, град, држава). Назив тима мора бити једна реч и та реч не може садржати лично име и/или презиме, назив предузећа или институције, не може почињати бројним ознакама и не може бити дужа од 16 карактера. Наша сугестија би била да назив тима буде звучан, повезан са иновацијом и сл. како бисте кроз назив тима стварали препознатљивост.
Регистрацију учесникаподразумева уписивање података за воћу тима, као и за преостале чланове тима. Препорука је да се као контакт имејл адреса вође тима наведе она имејл адреса која се контролише барем једном дневно, јер Организациони тим не сноси одговорност за неажурност такмичара приликом праћења пристиглих обавештења (информација) од стране Организационог тима. Такође, за тимове који прођу у другу фазу такмичења, на имејл вође тима биће послат линк за активирање налога на вебсајту www.inovacija.org. За све чланове тима уносе се: име и презиме, емаил, контакт телефон, адресу и број личне карте.
Организациони тим има право да обави провере пријављених чланова тима путем телефона.
Тимовима се сугерише, такође, да на самом почетку пријаве и резервне чланове тима. Све накднадне промене унутар тима биће посебно разматрани и уколико Организациони тим процени да постоји оправданост, захтев ће бити одобрен.
2. Пријава иновације Такође, у опису иновације НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО спомињати лична имена, називe институција, адресе вебсајта и имејл адресе и сл. Део обрасца за опис иновације се састоји од дела у ком се наводи Назив иновације и област којој припада, Сажетка иновације и још шест секција. Одговарање на сва питања је обавезно, уз напомену да је дужина текста у одговорима на питања, која су описна, ограничена на 1200 карактера. Пошто не постоји могућност промене већ предате пријаве, предлажемо такмичарима да преузму документ, који одговара изгледом обрасцу пријаве, попуне га на рачунару, и тек након што су сигурни да је то коначна верзија, припремљени текст унесу у електронски формулар.
3. На крају обрасца налази се поље за Youtube линк. Такмичари припремају видео који треба да прикаже изглед и функционисање саме иновације. Видео је потребно поставити на Youtube, а линк на ком се видео налази, унети у образац пријаве.

II ПРАВИЛА ТАКМИЧЕЊА

НАЧИН КОМУНИКАЦИЈЕ

Комуникација се одвија коришћењем и-мејла, веб портала Такмичења, фејсбук странице и телефоном:
• Контакт е-mail адреса Такмичења је office@inovacija.org а контакт особa је Владимир Никић
• Веб портал: www.inovacija.org
• Фејсбук страна: www.facebook.com/NajboljaTehnoloskaInovacija
• Контакт телефон: 063 11 33 012 (Владимир Никић)
Непотпуне или неблаговремене Пријаве, као и пријаве које су послате поштом или на било који други начин, а који није предвиђен Правилима, неће бити узете у разматрање од стране Организатора. Организатор је дужан да обавести тимове да ли су поднете пријаве потпуне .
Након успешно обављене пријаве сваки такмичарски тим добија обавештење (потврду) о успешној регистрацији на и-мејл који је тим пријавио при регистрацији учесника. У случају непримања и-мејла у разумном року, тим треба да контактира Организациони тим Такмичења на office@inovacija.org.
Сваки такмичарски тим ће након објаве резултата на интернет сајту Такмичења www.inovacija.org бити обавештен о коментарима стручних рецензената и-мејлаом, на адресу пријављену у поступку регистрације учесника (први корак у пријављивању учешћа на Такмичењу). На овај начин сваки такмичарски тим добија значајан увид у могућности усавршавања сопствених идеја и бржи или лакши пут до њихове реализације.
Сваки такмичарски тим има право на консултације омогућене путем веб портала www.inovacija.org и коришћењем контакт и-мејл адресе office@inovacija.org током трајања Такмичења. Организатор има право да након завршеног тренинга достави и неке друге адресе за консултације.
РЕЗУЛТАТИ за све круговe Такмичења биће објављени на интернет сајту www.inovacija.org и тимови ће добити обавештење и-мејлаом.
Сва ОБАВЕШТЕЊА О ОБАВЕЗНИМ АКТИВНОСТИМА такмичарских тимова биће прослеђена и-мејлаом, на адресу пријављену у поступку регистрације учесника. Такмичарски тимови могу се информирсати о корацима који их чекају током Такмичења и путем Календара активности који је, такође, на интернет сајту www.inovacija.org. Препоручује се редовно праћење интернет сајта, најмање два пута недељно.

 

ЗАШТИТА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТИМОВА

 

Очување поверљивости прикупљених информација током Такмичења је од превасходне важности за Организатора. Организатор је предузео све неопходне мере заштите права интелектуалне својине учесника и свих који буду имали увида у садржај пријаве (први круг Такмичења) и касније техничке рецензије (други и трећи круг Такмичења) и пословних модела (четврти круг Такмичења) у виду обавезе потписивања одговарајућих уговора о чувању и поверљивости информација. Организатор је у обавези чувања свих потписаних уговора.
Организатор не сноси одговорност уколико неки од такмичара повреди права интелектуалне својине правних и физичких лица која нису учесници овог Такмичења. Уколико до тога дође, све заинтересоване стране упутићемо на званичне судске инстанце, уз пружање увида Такмичарима у све материјале које добијемо од трећих лица у којима се оспорава њихова иновација.
Од свих тимова који се пласирају у други круг захтеваће се потписивање уговора којим ће чланови ових тимова регулисати међусобне односе.

НАГРАДЕ

Наградни фонд се дели на основни и специјални наградни фонд.
Основни наградни фонд се дели од 1. до 12. места.

Специјалне награде се деле тимовима који се нису пласирали у финале, по једном од могућих додатних критеријума из буџетских средстава (регионална заступљеност, стручна област, пол, квалитет презентације, највећи број „лајкова“ ѕа двоминутну репортажу и сл.) и из других извора (специјална студентска награда Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду „Др Мирислав Деспотовић“, Новосадски сајам, Београдски сајам и др).

ОЦЕЊИВАЊЕ

 

Иновације оцењује више стотина рецензената из земље и иностранства, ангажованих за потребе процене пријављених иновација са тржишног и уско стручног аспекта.
Први, други и четврти круг рецензија су анонимни, док се остали кругови одвијају уживо пред стручним комисијама.

Пет од шест кругова рецензије има формулар за оцењивање :

 1. круг
  • Формулар за оцену Пријаве (форумулар 1.)
 2. круг
  • Формулар за оцену Видео материјала (формулар 2.)
 3. круг
  • Формулар за Техничку рецензију (формулар 3.)
 4. круг
  • Пословни модели се пореде, те тако не постоји формулар
 5. круг
  • Формулар за оцену тимова на Сусрету са потенцијалним инвеститирома (формулар 4.)
 6. круг
  • Формулар за оцену полуфиналиста на Полуфиналу (формулар 5.)
 7. круг
  • Формулар за оцену финалиста на Финалу (формулар 6.)

Сваки формулар је унапред дат тимовима на увид како би знали шта је предмет оцењивања.
У првом кругу, рецензенти оцењују само писану Пријаву. Рецензенти одговарају на 16 питања попуњавањем рецензентског формулара изложеног на порталу Такмичења. На основу оцена које они уносе, одређују се просечне оцене које представљају основу за одређивање пласмана појединих тимова. Број тимова који пролазе у други круг одређен је исправношћу попуњене Пријаве.
У другом кругу, технички рецензенти оцењују једноминутне видео материјале о инвенцији. Тимови праве сами једноминутну видео презентацију своје иновације према инструкцијама Организационог тима. Технички експерти имају за задатак да утврде постојање, односно рад пријављене инвенције. Уколико је на снимку фотографија иновативног производа/процеса/услуге/софтвера, технички рецензент ће дисквалификовати тим.
У трећем кругу, технички експери оцењују тимове на основу детаљног интервјуа са такмичарским тимом и провере иновантиног производа/услуге/софтвера/процеса на лицу места. Техничка рецензија се заснива на увиду у иновацију на лицу места, унаред дефинисаном формулару техничних каратеристика производа и документима које доказују изнете карактеристике/функционалности производа, као и одређеним мерењима које ће техничи рецензенти спроводити на лицу места.
У четвтом кругу рецензенти пореде по два или три Пословна модела и одлучују који је од њих најмање добар. Који пословни модели се међусобно пореде одређује се према пласману у првом кругу и раније добијеним одлукама рецензената. Најмање добар пословни модел пада на ранг листи, а преостали се пењу. Тако се постепено формира ранг листа.
У петом кругу, потенцијални инвеститори проверавају способност 21 тима и исплативност иновативног пословања на основу презентације сваког тима и пословне спецификације. Резултати тога сумирани су у унапред дефинисаном формулару.
У шестом кругу, стручни жири проверава иновативно пословње 12 полуфиналиста на основу презентације, видео записа, разговора и златног минута сваког тима. Резултате тих испитавања бележе чланови жирија у унапред задати рецензентски формулар. Петоминутна репортажа, коју ће снимити Организациони тим приликом посете сваком тиму пре полуфинала, биће достављена рецензентима пре полуфинала.
У седмом (последњем) кругу, стручни жири бира најбоље технолошки засновано иновативно пословање на основу видео прилога и разговора.

ТОК ТАКМИЧЕЊА

Такмичење се одвија у више кругова.

У ПРВОМ КРУГУ ТАКМИЧЕЊА захтева се подношење сажете Пријаве. Право даљег учешћа имају сви учесници који су се пријавили до наведеног рока. Први круг је елиминациони, где се након утврђивања правилно попуњене пријаве тимови пласирају у други круг. Осим оригиналности, велика пажња ће се посветити реалној могућности тржишне верификације.
Сваки такмичарски тим који оствари минимум захтева и пласира се у ДРУГИ КРУГ ТАКМИЧЕЊА, добија право на бесплатну едукацију у виду тренинга који ће се организовати широм територије Републике Србије и у Републици Српској.

У другом кругу Такмичења захтева се израда видео материјала о инвенцији (техничком решењу) у трајању од једног минута. Тимовима је обезбеђена помоћ у виду неколико стручних тренинга и јасних инструкција у изради овог видео материјала.

У трећем кругу Такмичења, захтева се техничка спецификација инвенције, доношење инвенције и докумената за доказивање појединих карактеристика производа. Тимовима је обезбеђена помоћ у виду неколико стручних тренинга и јасних инструкција у изради техничке спецификације
Тимови који успешно прођу техничку рецензију, могу да наставе Такмичење уколико се желе опробати у представљању свог иновативног пословања. У овом четвртом кругу, захтева се израда пословног модела према стандардима Такмичења. Учесницима четвртог круга Такмичења обезбеђена је помоћ у виду више стручних тренинга и консалтинга. Пословни модели се достављају, према наведеном упутству, до предвиђеног рока (три рока).

Такмичари који покажу највећи напредак имаће прилику да своје иновације јавно презентују на СУСРЕТУ СА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ИНВЕСТИТОРИМА/ПОЛУФИНАЛУ/ФИНАЛУ ТАКМИЧЕЊА. Сусрет са потенцијалним инвеститорима, полуфинале и финале подразумеваjу јавну презентацију и одбрану пословног модела пред жиријем.

Распореди одржавања сусрета са потенцијалним инвеститорима, полуфинала и финала објављени су у календару Такмичења на сајту www.inovacija.org.

ПРАВА ТАКМИЧАРА

Тимови остварују права ТОКОМ трајања Такмичења на:
• редовно обавештавње о терминима, догађајима, документима од стране Организационог тима
• професионалану комуникацију од стране Организационог тима
• бесплатну едукацију путем тренинга
• бесплатни консалтинг током Такмичења
• исплату награда (уколико тим испуни услове)
• бесплатну промоцију тима/иновативног пословања
Тимови остварују права НАКОН трајања Такмичења на:
• бесплатне информације о инвеститорима, купцима, позивима, пројектима и сл.
• бесплатну промоција тима/иновативног пословања
• стручну помоћ након Такмичења

ОБАВЕЗЕ ТАКМИЧАРСКИХ ТИМОВА

Организатор није у могућности да надокнади трошкове доласка и повратка такмичара с тренинга као ни њихове дневнице.
ОБАВЕЗА ТИМОВА је поштовање рокова и задатих активности током трајања Такмичења:
• Истинитост личних и пословних података
• Документи

 1. круг
  • Регистрација тимова (лични подаци, контакти)
  • Пријава о иновативном пословању
 2. круг
  • видео материјал у трајању од 1 минута
 3. круг
  • Техничка спецификација
 4. круг
  • Пословни модел (сва три корака)
 5. круг
  • Презентација (power point) за сусрет са инвеститорима
  • Пословна спецификација
 6. круг
  • Снимање петоминутне репортаже од стране Организацион тима
  • Скенирање иновационог потенцијала тима
  • Презентација (power point) за полуфинале
 7. круг
  • Снимање двоминутне репортаже од стране РТС-а
 • Редовно праћење мејлова и веб сајта Такмичења
 • Обавезно присуство, односно минимум једног свог члана, на минимум 3 тренинга. Непоштовање овог правила утицаће на пласман тима тако што ће тиму бити умањен ранг за три места за сваки пропуштен тренинг од ова три (максимално 9 места).
 • ОБАВЕЗА ПОЛУФИНАЛИСТА И ФИНАЛИСТА да током Такмичења тимови учествују у промоцији.

ОБАВЕЗА СВИХ ТИМОВА КОЈИ ДОБИЈУ НОВЧАНУ НАГРАДУ јесте да у периоду од 5 година у сваком интервјују, рекламном материјалу и веб сајту у ком помињу иновацију која је добила награду напомену да су учествовали и добили награду Такмичења за најбољу технолошку иновацију.

На шта треба да обратите пажњу у појединим фазама Такмичења, тј. шта се оцењује у којој фази:
• приликом рецензије Пријаве: технолошки и тржишни аспект иновације
• приликом рецензије Видео материјала: уживо приказивање рада иновације
• приликом техничке рецензије: доказивост техничих аспеката назначених у техничкој спецификацији
• приликом рецензије Пословног модела: пословање на бази иновације и доказ њене реализације
• на Сусрету са потенцијалним инвеститорима: тим и финансијска исплативност
• на Полуфиналу: усмена презентација иновативног пословања, доказивање тржишних и финансијских аспеката, одговори на питања жирија и других полуфиналних тимова, златни минут
• у Финалу: свеукупни утисак, одговори и златни минут.

Детаљан временски оквир свих активности дат је у Календару активности.