Правила НТИ 2018

I ПРАВИЛА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Ове године тимови се могу пријављивати у оквиру две категорије:

  • РЕАЛИЗОВАНЕ ИНОВАЦИЈЕ (видети које критеријуме ова категорија подразумева)
  • ИНОВАТИВНЕ ИДЕЈЕ СРЕДЊОШКОЛСКИХ/СТУДЕНТСКИХ ТИМОВА.

Право учешћа у овогодишњем Такмичењу имају искључиво тимови састављени од најмање 3 (три) члана, који могу бити физичка или правна лица (кроз своје представнике). Чланови тима именују свог представника, која је истовремено овлашћен за комуникацију са Организационим тимом Такмичења.

Категорија РЕАЛИЗОВАНЕ ИНОВАЦИЈЕ предвиђена је за такмичарске тимове (физичких лица или представника правних лица) који испуњавају минимум један од наведених критеријума:
• имају готов прототип спреман за тржиште
• остварили су минимум једну продају свог приозвода/ услуге/ процеса/ технологије и сл.;
• имају изграђено постројење за производњу;
• имају или су имали одобрен иновациони пројекат код Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и имају намеру да са својом иновацијом изађу на тржиште у скоријој будућности.

Категорија ИНОВАТИВНЕ ИДЕЈЕ СРЕДЊОШКОЛСКИХ/СТУДЕНТСКИХ ТИМОВА предвиђена је за:
• СРЕДЊОШКОЛСКЕ ТИМОВЕ
o свих струка а који су дошли од иновативне идеје.
o чланови могу да буду три средњошколца (из исте или различите средње школе) и минимум један одрасли члан (члан породице, професори из средње школе и сл.)
• СТУДЕНТСКЕ ТИМОВЕ
o свих струка а који су дошли од иновативне идеје.
o чланови могу да буду три студента (са истог или различитог факултета) и минимум један одрасли члан (из породице, професор са факултета и сл.)
тренинг од ова три (максимално 9 места).