Организатори

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Такмичење за најбољу технолошку иновацију на нивоу Србије је пројекат Министарства науке и и заштите животне средине Републике Србије од 2005. године, а овај сазив Министарства просвете, науке и технолошког развоја га наставља и у 2017. години. Министарство је преузело на себе посао промоције и окупљања различитих субјеката у организацији Такмичења. Ту су, пре свега, Факултет техничких наука из Новог Сада који је позван од стране Министарства да пружи техничке услуге у реализацији пројекта, као и Привредна комора Србије и систем Регионалних привредних комора, локалних самоуправа и привредних друштава.
Спој иновативности и предузетништва је рецепт за конкурентност како појединаца, тако и предузећа, универзитета, државе. Такмичење за најбољу технолошку иновацију је настало управо на овој идеји и жељи да промовише предузетнички дух међу истраживачима, студентима, иноваторима, креативним појединцима, тимовима и привредним друштвима, а пре свега онима који ће својом делатношћу допринети да се привредни живот Србије брже трансформише ка економији заснованој на знању.

Укупан резултат који је постигнут током Такмичења за најбољу технолошку иновацију од 2005. до 2016. године је следећи:

• 6.974 обучених студената, иноватора, истраживача, високотехнолошких предузећа и инвентора за омишљавање и покретање сопственог пословања на бази своје инвенције;

• 75 новооснованих високотехнолошких предузећа;

• 75.000.000 динара је издвојено за наградни фонд;

• подељене су и многобројне специјалне награде институција и локалних самоуправа;

• едукација је спроведена кроз 340 тренинга

• направљено је 878 бизнис и маркетинг планова и пословних модела

• остварена је сарадња Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарства науке и технологије Републике Српске – Такмичење за најбољу технолошку иновацију се организује и на територији Републике Српске од 2007. године.

 

Факултет техничких наука Нови Сад

Факултет техничких наука из Новог Сада је на основу успешно обављеног „пилот“ такмичења за своје студенте у 2003. години и јасне поставке предлога за национално Такмичење за најбољу технолошку иновацију позван од стране Министарства науке и заштите животне средине да пружи техничке услуге у реализацији пројекта од 2005. године па све до данас, а што је подразумевало веома широк спектар активности. Сви трошкови за техничку реализацију такмичења су подмиривани из буџета. Професори др Војин Шенк и проф. др Драган Повреновић су оформили тим којег сачињавају млади и креативни људи.

 

Привредна комора Србије

Привредна комора Србије заједно са системом својих Регионалних привредних комора је од 2005. године до данас пружа инфраструктурну подршку.

 

Радио телевизија Србије

Медијски спонзор Такмичења од 2005. године до данас је Радио Телевизија Србије. Министарство организује у сарадњи са РТС низ промотивних гостовања током целе године трајања такмичења. Финале Такмичења се одвија директно пред гледаоцима у ударном термину на другом програму крајем децембра.