Основане фирме

Филтер:
Прикажи одабрано >>>
година: 2015
пласман: 2. место (финалиста)
SG Isotech доо Панчево

Тим: Аналитичари Иновација: Изотопски аналитички концепт за утврђивање аутентичности вина и алкохолних пићa

прикажи детаље >


Матични број: "20934271"


Опис иновације

Фирма „SG Isotech DOO Pančevo“ је развила, верификовала и патентирала нову изотопску аналитичку методологију која има практичну примену у утврђивању аутентичности и порекла вина (и других производа), базирану на анализи односа стабилних изотопа. EIM-IRMS® (Ethanol Isotope Measurement – Isotope Ratio Mass Spectrometry) методологија даје информацију о легалности производње вина, односно да ли су приликом производње испоштоване прихваћене произвођачке праксе, тј. да ли је додат шећер и/или да ли је грожђана шира разблажена водом што је забрањено. Такође, ова јединствена аналитичка методологија има примену и у индустрији алкохолних пића и воћних ракија за заштиту оригиналних брендова од фалсификованих производа.

Фирма „SG Isotech DOO Pančevo“ је успоставила пословно-техничку сарадњу са Иновационим центром Хемијског факултета у Београду ради практичне примене изотопског аналитичког концепта за утврђивање аутентичности и географског порекла вина и алкохолних пића.

година: 2014
пласман: 3. место (финалиста)
OBLO LIVING доо за производњу електронских уређаја Нови Сад

Тим: Обло Иновација: Обло

прикажи детаље >


Матични број: "21158046"


Опис иновације

Постојећа електрична инфраструктура у стамбеним и пословним објектима омогућује мануелну контролу укључивања и искључивања прикључених електричних уређаја. Мануелна контрола често зависи од навика и расположења корисника који у знатном броју случајева пропусте да искључе неке од уређаја, попут осветљења након напуштања одређене просторије, што резултује повећаном потрошњом електричне енергије а самим тим и високим рачунима. Уједно, тренд развоја SMART GRID технологије додатно подстиче потребу за реализацијом система за спрегу са корисником који омогућује аутоматизовану контролу укључивања и искључивања електричних уређаја у зависности од глобалних потреба електричне мреже, али и тренутног стања и потреба у самом домаћинству. Сходно наведеним захтевима, на тржишту потрошачке електронике у току је експанзија система паметних кућа. Захваљујући интегрисаним мрежама бежичних сензорских уређаја, системи паметних кућа су оспособљени да прилагоде целокупну инфраструктуру паметне куће тренутној ситуацији, правовремено интерагујући са корисницима у окружењу, на начин који не ремети њихове свакодневне активности или навике.

С обзиром да употреба конвенционалних сензорских решења захтева комплексне процедуре монтаже, прикупљања и обраде података, сама физичка архитектура на којој су имплементиране дате сензорске функционалности захтева знатну процесну снагу што већ иницијално дефинише високу тржишну цену финалног сензорског производа. Сходно томе, представљена иновација значајно унапређује аутоматизацију управљања потрошњом електричне енергије у домаћинству уз минимизацију трошкова крајњег система, кроз реализацију платформе за интелигентно управљање потрошњом електричне енергије која је додатно оспособљена за детекцију присуства и кретања људи у просторији без употребе било каквих конвенционалних сензорских решења. Наведена ОБЛО платформа се састоји из низа бежичних паметних утичница и бежично контролисаних зидних електронских регулатора осветљења (у даљем тексту паметних прекидача). Као централна јединица обраде података користи се централни управљачки уређај, реализован у облику програмске подршке интегрисане на наменском рачунару који подржава ожичене и бежичне мрежне протоколе. Паметне утичнице обезбеђују напајање електричних уређаја са двополном утичницом (стандард CEE 7/16), дизајнираном за напон до 250V и струју до 6А. Уз стандардну могућност укључивања и искључивања напајања прикљученом уређају, локално или даљински коришћењем посебно дизајнираних даљинских управљача, паметне утичнице и прекидачи омогућују пренос струје до прикљученог уређаја и у одређеном проценту. Посредством реализованог портала, омогућен је удаљени приступ и контрола свих прикључених уређаја путем Андроид/iOS апликације. Уграђени IEEE 802.15.4 примопредајник омогућује комуникацију свих модула ОБЛО система на учестаности од 2.4 GHz и уводи могућност коришћења постојећих комуникационих радио таласа за детекцију присуства и кретања људи. Уласком особе у успостављено радио-комуникационо поље између бежичних утичница и прекидача долази до појаве изражених варијација индикатора примљене снаге радио сигнала услед интерференције људског тела са радио таласима. Варијације су последица ефеката засенчења и слабљења радио таласа проузрокованог присуством човека на пропагационој путањи радио таласа између пријемног и предајног бежичног модула. С обзиром да се људско тело највећим делом састоји из воде чија молекуларна резонанција оптимално апсорбује енергију радио таласа на учестаностима од 2.4 GHz, присуство човека генерише другачију форму варијације индикатора примљене снаге радио сигнала него други објекти на истој пропагационој путањи радио таласа, што га додатно издваја од других објеката у процесу детекције обезбеђујући крајњем систему могућност да без додатних трошкова инсталације и процесирања специфичних сензорских уређаја у потпуности реализује систем паметне куће.

година: 2005 Сол-Аер д.о.о.

Тим: Сол-Аер Иновација: Сол-Аер

прикажи детаље >


Матични број: "20096144"


Опис иновације

Нов уређај за аерацију воде, заснован на бесплатном коришћењу енергије сунца и бесплатном ваздуху, којим врши обогаћење површинских вода кисеоником. Посебно је интересантан у производњи рибе, за аерацију воде у интензивној производњи.

година: 2015
пласман: -
Led be light

Тим: Лед Иновација: Лед

прикажи детаље >


Матични број: "20852291"


година: 2007
пласман: -
Protech

Тим: Acvis Иновација: Acvis

прикажи детаље >


Опис иновације

Саобраћај представља саставни део модерног друштва. Употребом интелигентних система за мониторинг саобраћаја могуће је спровести ефикасну контролу и управљање саобраћаја. Захваљујући томе што смо развили напредну технологију за издвајање и праћење покретних објеката у прилици смо понудити тржишту софистициран и интелигентан систем за мониторинг саобраћаја. Овакав систем омогућава одређивање различитих саобраћајних параметара који се могу користити за ефикасније планирање и пројектовање саобраћаја. Поред тога, систем је могуће применити и за потребе детекције и анализе инцидентних ситуација којима се може повећати безбедност у саобраћају.

година: 2006 Shungit

Тим: Shungit YU Иновација: Shungit YU

прикажи детаље >


Матични број: "20352906"


Опис иновације

Идеја је израда машине за производњу бакарних мрежица (трака), које се користе при спајању енергетских екранизованих каблова напона до 35kV.

година: 2006
пласман: Најмлађи тим
Inventive business solutions

Тим: Гема Иновација: Гема

прикажи детаље >


Матични број: "20308869"


Опис иновације

Идеја је стварање новог вида једноставнијег и бржег пословања у грађевинарству, доступношћу квалитетних, поузданих и правовремених информација у електронском облику, који вишеструко смањује трошкове пословања корисника и унапређује пословне процесе.

година: 2005 MPay-Plus

Тим: MPAY-Plus Иновација: MPAY-Plus

прикажи детаље >


Опис иновације

Идеја је производња уређаја за безготовинско плаћање роба и услуга коришћењем мобилног телефона уместо магнетне или смарт картице путем СМС и ГПРС сигнала.  Уређај је компатибилан са фискалним касама и свим магнетним читачима картица.

година: 2009 Инвентива

Тим: Пресретачи Иновација: Машински уређаји за заштиту стамбено пословних објеката

прикажи детаље >


Матични број: "28036825 "


Опис иновације

Градјевински противпожарни елементи и уредјаји намењени су да на месту монтаже потпуно блокирају ширење пожара. Њихова функција је да зауставе ширење топлих пожарних гасова као и доток свежег ваздуха у зону заштите са овим уредјајем. Намена ових уредјаја састоји се у функцији рада у којој се у условима пожара исти постављају у зони евентуалног правца ширења пожара на начин да својим техничко технолошким карактеристикама зауставе пожар до задате границе.

година: 2010 Blue Design доо, Богатић

Тим: Троугао Иновација: Упозоравајући троугао са светлосном емисијом

прикажи детаље >


Матични број: "20673974"


Опис иновације

Упозоравајући троугао са светлосном емисијом је ново решење за наменско означавање учесника у саобраћају, који су се нашли у позицији да према саобраћајним прописима буду обавезно прописно означени (возила у квару, места саобраћајног удеса, места застоја у непрегледним условима итд). Његова предност је вишеструко побољшана функционалност, односно боља уочљивост и видљивост са веће дистанце, што у поменутим условима доприноси повећању безбедности свих ушесника у саобраћају. То је остварено са два идејна решења, емусијом светлости црвених ЛЕ диода за ноћне и друге услове смањене видљивости, односно светлости жутих/оранж ЛЕ дида за услове магле (светлост жуто-оранж боје има већу видљивост од црвене у услпвима магле). Такодје, ново решење је по форми, изгледу и габаритима сагласно важећим стандардима, тј. идентично постојећем. Самим склапањем упозоравајућег троугла врши се и укључење, односно емисија светлости, па корисник бива ефектно означен и пре момента позиционирања троугла.Раније опажање (5-10 секунди) у условима смањене видљивости, ушесницима у саобраћају даје простор за правовремену реакцију адекватну околностима. Повећање саобраћајног интензитета, односно израженији фактори ризика условљавају потребу за решењима која доприносе савременим безбедносним захтевима.

година: 2014 Тесла клуб Лесковац

Тим: Традиционални Иновација: Антиканцерогена термичка обрада меса

прикажи детаље >


Матични број: "64402021"


Опис иновације

За добробит свих људи, дошли смо до идеје за производњу нове скаре на ђумур у свету. Коју смо физички реализовали, испробали и иста функционише. Јединствена је по начину печења меса, без штетних материја. За време печења меса, наша нова скара на ћумур сакупља масноћу која би требала да пада на ћумур, и притом сагоревајући испарава штетне материје.

година: 2009 Предузеће за промет и услуге теадар - NL Pro Group doo

Тим: НЛ Про Иновација: НЛ Про Вибро

прикажи детаље >


Матични број: "20469447"


Опис иновације

Микроконтролери су широко апликативни уређаји и користе се за аквизицију података, мерење, процесно управљање, тестирање, мониторинг, анализу података, визуелизацију и архивирање. Примењују се у индустрији у процесу производње у лабораторијама за мерење, и испитивање.
Индустријски ПЦ микроконтролери омогућавају да се капитализује постојећа информатичка инфраструктура и да се на економичан начин повећају продуктивност и перформансе окружења. Базирани на отвореном ПЦ стандарду микроконтролери омогућавају лаку интеграцију са хардверским и софтверским компонентама у већ постојећу мрежу користећи заједнички оперативни систем, комуникационе протоколе, методе прикључивања у примени ПЦ система.
Мониторинг индустријског постројења у циљу превентивне и проактивне заштите подразумева између осталог и вибро-дијагностику стања радне исправности. Примена микроконтролера нове генерације у вибро-дијагностици треба да омогући употребу постојећих рачунарских ресурса ПЦ-платформе у проактивној дијагностици машинских система.
Да би се реализовао концепт микроконтролера у дијагностици потребно је утврдити неопходне карактеристике дијагностичког уређаја како хардверском тако и у софтверском погледу. Реализовани дијагностички систем мора да има потребну брзину детекције промена у јединици времена са једне и потребну хардверску компатабилност са ПЦ рачунарима са друге стране.

година: 2012
пласман: 3 (финалиста)
Иновапак

Тим: Гајбари Иновација: Еко гајбица

прикажи детаље >


Опис иновације

Иновација Еколошка транспортна амбалажа – еко гајбица –замењује постојећа технолошка решења у процесу паковања и транспорта млечних и месних производа. Испоручује се купцима као готов производ спреман за поступак паковања и омогућује лако паковање стандардних пластичних чашица од 0,2 л за млечне производе широког асортимана (јогурта, киселог млека, топљеног сира, пудинг и слично а могуће су и производи величине и до 1 кг, такође и производа за потребе месне индустрије).
Амбалажа се до сада испоручивала као полупроизвод од валовите лепенке и финалисала у фази производње, непосредно пред пуњење млечних и месних производа. Нова амбалажа има значајне предности као што су: поједностављење паковања и тренспорта, није више потребна линија за финализацију у самим млекарама и код прерађивача меса; 4 пута је краће време производње, губици на капацитету пунилице млечних производа у млекарама и код прерађивача меса, крећу се од 5 до 10 % за амбалажу од валовите лепенке, због застоја и разних непрецизности; лакша је манипулација са пуним гајбицама: лакше је захватање и краће је време преузимања пре пуњења гајбица.Време истовара за еко гајбицу краће је за 30 % у односу на производ од валовите лепенке ( поређење је рађено на узорку једне палета са 100гајбица); при производњи знатно је мања количина отпадака и то : за иновативни производ износи 2-3%, а у постојећим технологијама за производ од валовите лепенке 12-15%; знатно мање простора заузима за одлагање пред рециклажу: 4мм иновација ( 40мм валовита лепенка).
Еко гајбица је јефтинија за 3-5 еуро цента по гајбици у односу на постојећа решења.
Иновација је израђена од рециклираног картона, којим се кроз познат начин пресовања добија тело еко гајбице.
Велики произвођачи амбалаже, наша директна конкуренција: Хартман- погони у пет земаља ( централа у Немачкој), „БИЛОКАЛНИК“, Аустриа, Биокалник-ИПА Хрватска, Цартон масцхине Тајланд/Кина: нису заинтересовани за производњу ове врсте амбалаже, јер се баве производњом великих серија кутија за јаја и производњом амбалаже за велике фабрике електронике. Нашу идеју користиће за своје велике палете других производа којима се већ баве. Млекаре у Србији су заинтересоване за ову иновацију, чак се и експерт млекаре укључио у рад нашег тима, због могућности избацивања технолошке линије за финализацију амбалаже из свог погона. Заинтересовани су за нови начин паковања њихових производа, због смањења трошкова , што је у овој области веома значајно. Из ових разлога оправдано очекујемо потпуну и технолошку и економску реализацију иновације ” еко гајбице”, такође израду и других иновација за млекаре и месниу индустрију којима се бавимо протеклих 20 г. а очекујемо са корисницима и сложеније пословне аранжмане.
Производња у првој години се планира на 2 мил.ком. за млекаре, са досада 5 склопљених уговора. Склопљена је машина за ову производњу и израђен је алат за машину која производи континуално 350 ком. /х. Планирамо повећање капацитета у наредној години на 33мил /год гајбица за млекаре и 10 мил/год гајбица за месну индустрију. Потребе Србије се процењују на око 60 мил./ гајбица годишње. Статус иновације: Признат је мали патент за производ “ еколошка гајбица“ у Заводу за интелектуалну својину Србије, и израђен је прототип.

година: 2016
пласман: Награда за најбољи студентски тим
Bar Arcus

Тим: Bar Arcus Иновација: Виртуелни мени

прикажи детаље >


Матични број: "64409689"


Опис иновације

Наш тим је развио иновативни софтверски систем за угоститељске објекте, у виду апликације као јединице производа. Новина је у јединственом алгоритму, који служи угоститељским објектима који примењују највише технолошке стандарде, са великом потребом на тржишту од стране угоститеља, који користе системе који су базирани искључиво на ПОС системе а не на презентацији и интеракцији са гостима.

година: 2010
пласман: 12
I street light

Тим: Е-плус Иновација: iStreetLight

прикажи детаље >


Матични број: "20798815"


Опис иновације

Идеја „IStreetLight“ користи напредак у развоју пиезо-електричних материјала и ЛЕД технологије и представља алтернативу постојећим уличним светиљкама. Пиезо-електрични материјали на притисак генеришу електричну енергију и 2008. су после више од 120 година први пут произведени пиезо материјали базирани на полимерима/пластика (ДЕАП) који имају суперирорне карактеристике у односу на кристалне пиезо материјале. Модерне ЛЕД светиљке дају исту количину светлости као класичне или халогене светиљке које троше десет односно пет пута већу енергију. IStreetLight користи ДЕАП сензор који је постављен испод лежећег полицајца на улици и приликом проласка возила преко сензора кинетички удар возила генерише енергију која се складишти у батерији IStreetLight-а. ЛЕД сијалица светиљке економично троши прикупљену енергију 10 до 20 пута економичније него стандардна сијалица. Кроз комуникациони модул IStreetLight шаље додатне информације информационом систему који у реалном времену надзире саобраћај.

година: 2005 Инова тримс доо

Тим: ???? Иновација: ???

прикажи детаље >


Матични број: "21185809"


година: 2010 Monolith innovation group

Тим: Монолит (најбоље пласиран тим из Ниша) Иновација: Електромагнетни аудио флет панели

прикажи детаље >


Матични број: "20716258"


година: 2008 Strawberry energy doo Beograd

Тим: Strawberry (Nagrada za najbolji studentski tim „dr Miroslav Despotović“) Иновација: Strawberry

прикажи детаље >


Матични број: "20727829"


Опис иновације

Идеја овог пројекта јесте производња јавног соларног пуњача електронских уређаја, који ће бити доступан грађанима и који ће временом постати део њихове свакодневнице. Поред његове очигледно велике практичне примене, он такође штеди енергију.

година: 2010 Софис

Тим: Хеликла Иновација: Обртна клацкалица

прикажи детаље >


година: 2010
пласман: 1 (победник)
Lines Solutions Šid

Тим: WSL Иновација: Univerzalni JAVNI servisi „Naša Srbija“

прикажи детаље >


Матични број: "62288256"


година: 2006 Architectural engineering doo, Предузеће за управљање пројектима Београд

Тим: Network test Иновација: Network test

прикажи детаље >


Матични број: "20172029"


Опис иновације

Иновација се темељи на знању из медицинске физиологије. Основни принципи су да се у условима сниженог притиска јавља повећан број еритроцита и леукоцита у телу, као последица еритропоезе.

година: 2006
пласман: 1 (победник)
Кристал инфиз

Тим: Кристал Иновација: Кристал

прикажи детаље >


Матични број: "20213574"


Опис иновације

Идеја је производња оптичког Фарадејевог кристала за сензор мегнетног поља. Овакав сензор је главни део мерне главе фибероптичких сензора струје, електричног поља и напона.

 

година: 2006
пласман: 3 (финалиста)
Firestop internacional

Тим: Firestop team Иновација: Firestop team

прикажи детаље >


Матични број: "20921331"


Опис иновације

Firestop систем експандирајућих противпожарних премаза. Овом идејом је реализована идеја и примена савремених, еколошки унапређених и јефтинијих експандујућих премаза за заштиту од пожара.

година: 2015
пласман: 17
Инвентлаб доо Адашевци

Тим: Инвентлаб Иновација: Прва оригинална домаћа пробиотичка култура за животиње

прикажи детаље >


Матични број: "21146129" - АПР: "Inventlab, Invetlab d.o.o. Adasevci"


Опис иновације

Лиценцни уговор са новооснованим стартап предузећем „Инветлаб д.о.о.“ (суоснивачи и сувласници су иноватори Наташа Голић и Игор Мрваљевић) за производњу и дистрибуцију пробиотика у Србији и региону; у изради је лиценцни уговор са швајцарском компанијом „Phytonet AG“ за дистрибуцију пробиотика у свету, изузев територија које покрива „Инветлаб“; у плану је потписивање сублиценцног уговора између „Инветлаба“ и предузећа „Greenlab d.o.o.“, Краљево, за дистрибуцију пробиотика у Србији и региону у оквиру територије коју покрива „Инветлаб“.За дванаест година такмичења за најбољу технолошку иновацију урађено

Oбучених иноватора
Новооснованих предузећа
Одржаних тренинга
Пословних модела