Коментари на такмичење

Коментари Такмичара

Погледај коментаре

Коментари Рецензенaта

Погледај коментаре

Коментари Партнера

Погледај коментаре

Пријавите се за учешће на Такмичењу за најбољу технолошку иновацију у Србији за 2020. годину

Пријављивање траје до 20. марта 2о2о. у 20 сати.

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ


Завршено је пријављивње учесника за најбољу средњошколску и студентску иновацију у Србији за 2020. годину. До истека рока, који је био у 26.12. у поноћ, пристигло је преко 60 пријава. Реализација такмичења у овој категорији, почиње након зимског распуста.

ПРАВИЛА  | КАЛЕНДАР  |  НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА