Коментари на такмичење

Коментари Такмичара

Погледај коментаре

Коментари Рецензенaта

Погледај коментаре

Коментари Партнера

Погледај коментаре

Завршено је пријављивање учешћа на НТИ 2019

Завршено је пријављивање иновација у категорији Реализоване иновације у оквиру Такмичења за најбољу технолошку иновацију у Србији. Почетни наградни фонд износи 5.000.000 динара.
Пријављене тимове, у овој фази такмичења очекују техничке рецензије, на којима ће се оценити реализованост иновација, као и новост, употребљивост и значај.
ПРАВИЛА  | КАЛЕНДАР  |  НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА