Коментари на такмичење

Коментари Такмичара

Погледај коментаре

Коментари Рецензенaта

Погледај коментаре

Коментари Партнера

Погледај коментаре

Најављујемо Такмичење за најбољу технолошку иновацију у Србији за 2021. годину

Такмичење ће се, као и претходних година, одржати у две категорије:

  • Иновативне идеје (средњошколски и студентски тимови), за коју је рок за пријаву 15. март и
  • Реализоване иновације, са роком пријаве до 5. маја 2021.

 

Пропозиције такмичења, као и пријавни формулари, биће доступне од 20. јануара 2021.


Вебсајт је у фази израде. Постоји могућност да поједини садржаји повремено нису доступни.

Хвала на разумевању.