Loading...

Firestop team

Firestop систем експандирајућих противпожарних премаза. Овом идејом је реализована идеја и примена савремених, еколошки унапређених и јефтинијих експандујућих премаза за заштиту од пожара.

Актуелно