Иновације на тржишту

Филтер:
Прикажи одабрано >>>
година: 2015
пласман: 2. место (финалиста)
SG Isotech доо Панчево

Тим: Аналитичари Фирма: SG Isotech доо Панчево

прикажи детаље >


Фирма основана из такмичења: "Да" - Матични број: "20934271"


Фирма „SG Isotech DOO Pančevo“ је развила, верификовала и патентирала нову изотопску аналитичку методологију која има практичну примену у утврђивању аутентичности и порекла вина (и других производа), базирану на анализи односа стабилних изотопа. EIM-IRMS® (Ethanol Isotope Measurement – Isotope Ratio Mass Spectrometry) методологија даје информацију о легалности производње вина, односно да ли су приликом производње испоштоване прихваћене произвођачке праксе, тј. да ли је додат шећер и/или да ли је грожђана шира разблажена водом што је забрањено. Такође, ова јединствена аналитичка методологија има примену и у индустрији алкохолних пића и воћних ракија за заштиту оригиналних брендова од фалсификованих производа.

Фирма „SG Isotech DOO Pančevo“ је успоставила пословно-техничку сарадњу са Иновационим центром Хемијског факултета у Београду ради практичне примене изотопског аналитичког концепта за утврђивање аутентичности и географског порекла вина и алкохолних пића.

година: 2015
пласман: 1. место (победник)
CAM ENGINEERING доо Нови Сад

Тим: Банки Фирма: CAM ENGINEERING доо Нови Сад

прикажи детаље >


Фирма основана из такмичења: "Не" - Матични број: "20723297"


Аутоматизовани банкарски киоск је аутомат намењен обављању уплатних трансакција платног промета без присуства шалтерског службеника. Новина иновације је што омогућава унос личних података путем мобилног телефона, коришћењем QR кода. Поред стандардних начина плаћања готовином и платним картицама, иновација је враћање кусура и добијање уплатнице са одштампаним детаљима уплате и удареним печатом, која представља доказ о пуштању трансакције у платни промет. На овај начин банка у којој је извршена уплата гарантује извршење уплате. Путем иновативног софтвера омогућена је стална синхронизација и праћење података о трансакцији и корисницима, који се бележе у интерним базама података. Банкарски киоск намењен је свим предузећима које обављају платни промет и имају потребу за смањењем трошкова, приближавањем већем броју корисника измештањем овог сегмента пословања ван својих филијала и омогућавањем двадесетчетворочасовне услуге. Иновације је реализована и финансирана искључиво из сопствених средстава, за познатог купца, Цредит Агрицоле банку.

година: 2014
пласман: 3. место (финалиста)
OBLO LIVING доо за производњу електронских уређаја Нови Сад

Тим: Обло Фирма: OBLO LIVING доо за производњу електронских уређаја Нови Сад

прикажи детаље >


Фирма основана из такмичења: "Да" - Матични број: "21158046"


Постојећа електрична инфраструктура у стамбеним и пословним објектима омогућује мануелну контролу укључивања и искључивања прикључених електричних уређаја. Мануелна контрола често зависи од навика и расположења корисника који у знатном броју случајева пропусте да искључе неке од уређаја, попут осветљења након напуштања одређене просторије, што резултује повећаном потрошњом електричне енергије а самим тим и високим рачунима. Уједно, тренд развоја SMART GRID технологије додатно подстиче потребу за реализацијом система за спрегу са корисником који омогућује аутоматизовану контролу укључивања и искључивања електричних уређаја у зависности од глобалних потреба електричне мреже, али и тренутног стања и потреба у самом домаћинству. Сходно наведеним захтевима, на тржишту потрошачке електронике у току је експанзија система паметних кућа. Захваљујући интегрисаним мрежама бежичних сензорских уређаја, системи паметних кућа су оспособљени да прилагоде целокупну инфраструктуру паметне куће тренутној ситуацији, правовремено интерагујући са корисницима у окружењу, на начин који не ремети њихове свакодневне активности или навике.

С обзиром да употреба конвенционалних сензорских решења захтева комплексне процедуре монтаже, прикупљања и обраде података, сама физичка архитектура на којој су имплементиране дате сензорске функционалности захтева знатну процесну снагу што већ иницијално дефинише високу тржишну цену финалног сензорског производа. Сходно томе, представљена иновација значајно унапређује аутоматизацију управљања потрошњом електричне енергије у домаћинству уз минимизацију трошкова крајњег система, кроз реализацију платформе за интелигентно управљање потрошњом електричне енергије која је додатно оспособљена за детекцију присуства и кретања људи у просторији без употребе било каквих конвенционалних сензорских решења. Наведена ОБЛО платформа се састоји из низа бежичних паметних утичница и бежично контролисаних зидних електронских регулатора осветљења (у даљем тексту паметних прекидача). Као централна јединица обраде података користи се централни управљачки уређај, реализован у облику програмске подршке интегрисане на наменском рачунару који подржава ожичене и бежичне мрежне протоколе. Паметне утичнице обезбеђују напајање електричних уређаја са двополном утичницом (стандард CEE 7/16), дизајнираном за напон до 250V и струју до 6А. Уз стандардну могућност укључивања и искључивања напајања прикљученом уређају, локално или даљински коришћењем посебно дизајнираних даљинских управљача, паметне утичнице и прекидачи омогућују пренос струје до прикљученог уређаја и у одређеном проценту. Посредством реализованог портала, омогућен је удаљени приступ и контрола свих прикључених уређаја путем Андроид/iOS апликације. Уграђени IEEE 802.15.4 примопредајник омогућује комуникацију свих модула ОБЛО система на учестаности од 2.4 GHz и уводи могућност коришћења постојећих комуникационих радио таласа за детекцију присуства и кретања људи. Уласком особе у успостављено радио-комуникационо поље између бежичних утичница и прекидача долази до појаве изражених варијација индикатора примљене снаге радио сигнала услед интерференције људског тела са радио таласима. Варијације су последица ефеката засенчења и слабљења радио таласа проузрокованог присуством човека на пропагационој путањи радио таласа између пријемног и предајног бежичног модула. С обзиром да се људско тело највећим делом састоји из воде чија молекуларна резонанција оптимално апсорбује енергију радио таласа на учестаностима од 2.4 GHz, присуство човека генерише другачију форму варијације индикатора примљене снаге радио сигнала него други објекти на истој пропагационој путањи радио таласа, што га додатно издваја од других објеката у процесу детекције обезбеђујући крајњем систему могућност да без додатних трошкова инсталације и процесирања специфичних сензорских уређаја у потпуности реализује систем паметне куће.

година: 2005 Сол-Аер д.о.о.

Тим: Сол-Аер Фирма: Сол-Аер д.о.о.

прикажи детаље >


Фирма основана из такмичења: "Да" - Матични број: "20096144"


Нов уређај за аерацију воде, заснован на бесплатном коришћењу енергије сунца и бесплатном ваздуху, којим врши обогаћење површинских вода кисеоником. Посебно је интересантан у производњи рибе, за аерацију воде у интензивној производњи.

година: 2009
пласман: -
Таргон д.о.о.

Тим: HOUSEBOATS Фирма: Таргон д.о.о.

прикажи детаље >


Фирма основана из такмичења: "Не" - Матични број: "20070161"


Основу НАУТИЧКОГ TimeSharing АКЦИОНАРСКИ МОДЕЛ чини сасвим нови концепт (1) пројектовања (2) изградње и (3) експлоатације пловних објеката високе класе- Floating villa и Houseboats (плутајуће виле/куће, односно пловни објекти у пловидбеном режиму) а који су у (су)власништву акционара. У складу са принципом: једна акција-један глас, а сагласно броју откупљених акција, стиче се право власништва, управљања и коришћења пловних објеката.

година: 2015
пласман: -
Green soft

Тим: Smart spray Фирма: Green soft

прикажи детаље >


Фирма основана из такмичења: "Не" - Матични број: "20183411"


Smart spray представља софтвер који се користи у пољопривредној производњи и који решава проблем неправилне апликације пестицида и велике губитке хемијског средства у процесу пољопривредне производње. Просечан број третирања у нпр. једном засаду јабуке је већи од 20, а просечна количина пестицидне течности која се избаци по једном хектару за једно третирање је 1.000 л/ха. У засадима коштичавог воћа број третирања се креће од 6 па до 9 пута. У заштити повртарских култура број третирања је од 4 до 6 пута, код заштите индустријских ратарских култура од 3 до 5 пута и код житарица 2 до 4 пута у току сезоне са мањим количинама пестицидне течности од 200 до 400 л/ха. Количина пестицидне течности која не доспе на третирани објекат услед лоше апликације је и до 60% од примењене норме. У случају третирања засада јабуке, то значи да од 1000 л/ха примењене течности и до 600 литара не доспе на биљке, већ испари у ваздух или бива однешено ваздушним струјањима у водотокове и на земљиште. Исказана лоша апликација пестицида која се у ратарству и повртарству изводи са прскалицама, односно у виногадарству и воћарству са орошивачиима у преко 60% случајева је последица лоше подешених радних параметара апликације и геометрије млаза који прскалице и орошивачи избацују.  Smart spray софтвер на основу информација о жељеној норми третирања, радном притиску и узгојном облику засада обезбеђује инфомације о брзини кретања, потребном протоку распрскивача, њиховом углу постављања и геометрији млаза који формирају. Предност овог програма у односу на постојеће се огледа у томе што ће бити на српском језику, даваће информације о параметрима апликације које треба користити зависно од услова средине, што генерално није случај са сличним постојећим софтверима. За Smart spray софтвер нашем тиму неопходна су средства уз помоћ којих бисмо обезбедили неопходну опрему за тестирање и развој софтвера на парцели. С тога нам је фиансијска подршка неопходна и кључна у процесу развоја овог софтвера.

година: 2015
пласман: -
БМС

Тим: WAM Фирма: БМС

прикажи детаље >


Фирма основана из такмичења: "Не" - Матични број: "60322791"


Web аларм је потпуно нова филозофија функционисања и примена алармних стања и аквизиције података. Систем се састоји од wеб сервера и три основна уређаја: за возила, за објекте, за постојеће алармне системе.

Иновација је у томе што корисник може на веома једноставан начин да одабере било који догађај који ће бити аларм. Такође и у начину функционисања дојаве алармних стања. У овом случају дојаву не врши сам уређај него удаљени wеb сервер. Систем као такав, је немогуће ометати, само ометање уређаја изазива активирање аларма.

Wеb аларм нуди решење за масовно повезивање ствари на интернет (Internet of things). Тренутно на тржишту постоји маса развојних система софтверских и хардверских, који нису крајњи производ. Ми нудимо комплетно решење намењено крајњим корисницима. До 2020. године, очекује се да буде повезано око 20 милијарди уређаја на интернет. У тој масовној количини података наш производ нуди кориснику могућност да филтрира и употреби њему битне податке.

Додатне предности wеб аларма су једноставност коришћења, wеб оријентисан кориснички интерфејс (приступ са било ког уређаја, није потребно инсталирати било који програм) који омогућава просечном кориснику из Америке да прати брзину возила које је дао детету, као и напредном кориснику ( на пример аутомеханичар ) из Немачке који жели да прати параметре возила.

Потенцијалне примене су многобројне: мониторисање температуре, влажности ваздуха у пластенику, фарми, силосу; вредност и присутност мрежног напајања и потрошњу струје; мониторисање присутности воде и нивоа река; праћење стања особа којима је потребна болничка нега; праћење возног парка (таxи, rent a car, шпедиција…), као и многе друге уређаја: за возила, за објекте, за постојеће алармне системе.

 

година: 2015
пласман: -

Тим: Voltech Фирма:

прикажи детаље >


Фирма основана из такмичења: "Не" - Матични број: "20948175"


година: 2015
пласман: -
Led be light

Тим: Лед Фирма: Led be light

прикажи детаље >


Фирма основана из такмичења: "Да" - Матични број: "20852291"


година: 2016
пласман: -
Топли кров

Тим: 3М тим Фирма: Топли кров

прикажи детаље >


Фирма основана из такмичења: "Не" - Матични број: "63624667"


Инвенција је заштитна соларна маска за фасадни столарију, фасаде и кровове. Новост је у грађевинарству и архитектури по дизајну и функцији. У потпуности је нова у односу на постојеће стање у овој области. Инвенција је заштићен, а развијана је неколико година у склопу ширег пројекта.

година: 2016
пласман: 7
Ингел д.о.о.

Тим: Енерго тим Фирма: Ингел д.о.о.

прикажи детаље >


Фирма основана из такмичења: "Не" - Матични број: "08550107"


Предмет иновације је  СИСТЕМ ЗА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈУ РЕНЏЕР МАШИНЕ

Новина је то, што се у виду техничког унапређења  доводи електрична енергија до ренџер машине, као и више техничких унапређења изведених на самој машини као стандардном производу.

Стандардне машине за свој рад користе као енергент нафту док наше иновативно решенје користи електричну енергију.

Предност примене електричног погона је вишеструка:

  • Око 6 пута нижа цена за утрошену енергију,
  • Око 5 пута нижа цена одржавања,
  • електрична енергија је домаћи производ, док је нафта увозни енергент,
  • дизел мотор је увозна роба док је погонски електро мотор домаћи производ,
  • електрични погон не загађује животну средину (ваздух, земљиште и водотокове) као погон на дизел гориво (мисли се пре свега на електричну енергију добијену из хидро електране или из обновљивих извора),
  • електрични погон емитује знатно нижи ниво буке што је повољно са аспекта очувања здравља руковаоца,
  • већом применом електричне енергије у летњем периоду, када се наводњава, доприноси се уједначенијем коришћењу електро-енергетске инфраструктуре током године (тзв. пеглање сезонског-годишњег врха),
  • због смањених трошкова наводњавања, па самим тим и пољопривредне производње, имали бисмо конкурентнији пољопривредни производ и са већом шансом да се добије декларација о органски здравом производу.
  • могући недостатци примене електричне енергије (нпр, смањење степена покретљивости машине, опасност за људе од електричног удара…) су минимизирани кроз квалитетно и свеобухватно техничко решење.
година: 2005
пласман: -
Византина

Тим: Модерни сувенир Фирма: Византина

прикажи детаље >


Фирма основана из такмичења: "Не" - Матични број: "20342102"


Идеја је израда украсно-употребних предмета, заснована на једној од примена нове технологије, у циљу стварања модерног сувенира Србије. Сем оригиналног и пријемчивог естетског изледа, новостворени производи имају одговарајућа техничко-технолошка својства.

година: 2007
пласман: -
Protech

Тим: Acvis Фирма: Protech

прикажи детаље >


Фирма основана из такмичења: "Да"


Саобраћај представља саставни део модерног друштва. Употребом интелигентних система за мониторинг саобраћаја могуће је спровести ефикасну контролу и управљање саобраћаја. Захваљујући томе што смо развили напредну технологију за издвајање и праћење покретних објеката у прилици смо понудити тржишту софистициран и интелигентан систем за мониторинг саобраћаја. Овакав систем омогућава одређивање различитих саобраћајних параметара који се могу користити за ефикасније планирање и пројектовање саобраћаја. Поред тога, систем је могуће применити и за потребе детекције и анализе инцидентних ситуација којима се може повећати безбедност у саобраћају.

година: 2006 Shungit

Тим: Shungit YU Фирма: Shungit

прикажи детаље >


Фирма основана из такмичења: "Да" - Матични број: "20352906"


Идеја је израда машине за производњу бакарних мрежица (трака), које се користе при спајању енергетских екранизованих каблова напона до 35kV.

година: 2006
пласман: Најмлађи тим
Inventive business solutions

Тим: Гема Фирма: Inventive business solutions

прикажи детаље >


Фирма основана из такмичења: "Да" - Матични број: "20308869"


Идеја је стварање новог вида једноставнијег и бржег пословања у грађевинарству, доступношћу квалитетних, поузданих и правовремених информација у електронском облику, који вишеструко смањује трошкове пословања корисника и унапређује пословне процесе.

година: 2005 MPay-Plus

Тим: MPAY-Plus Фирма: MPay-Plus

прикажи детаље >


Фирма основана из такмичења: "Да"


Идеја је производња уређаја за безготовинско плаћање роба и услуга коришћењем мобилног телефона уместо магнетне или смарт картице путем СМС и ГПРС сигнала.  Уређај је компатибилан са фискалним касама и свим магнетним читачима картица.

година: 2014 Зилсел Инвент

Тим: З-тим Фирма: Зилсел Инвент

прикажи детаље >


Фирма основана из такмичења: "Не" - Матични број: "63472760"


ULN2xxx DIY KIT је развојни систем превасходно намењен управљању DCмоторима мале снаге у области embedded сyстема и роботике. DIYје скраћеница која овај производ сврстава у категорију такозваних „уради сам“ пакета – Do It Yourself. ULN2xxx је флексибилно решење и као такво поред embedded роботике, налази своју примену у широком дијапазону различитих апликација. СаULN2xxx пакетом могуће је реализовати различите типове алгоритама: stepping, microstepping и PWM сигнале. ULN2xxx је превасходно независна екстензија микроконтролерских платформи у ситуацијама када је потребно управљати снагом коју није могуће савладати са истима.
Решење је могуће примењивати уз готово сваку миркроконтролеску платформу тренутно присутну на тржишту, као што су: mikroElektronika, Arduino, Raspberry Pi итд. Наш производ је подржан од стране Raspberry Pi платформе на шта смо посебно поносни. Производ је публикован у магазину ИнфоЕлектроника број 117. Технички детаљи:ULN2xxx је базиран на низу Дарлингтонових транзистора интегрисаних у 7/8 канално интегрисано коло. Решење нуди широк дијапазон напонских стандарда што ово решење чини додатно повољним. Решење је остварено и тренутно се продаје широм света. Као финални резултат нашег рада, 2014 године основана је предузетничка фирма XXX са седиштем у Новом Саду.

година: 2009 Инвентива

Тим: Пресретачи Фирма: Инвентива

прикажи детаље >


Фирма основана из такмичења: "Да" - Матични број: "28036825 "


Градјевински противпожарни елементи и уредјаји намењени су да на месту монтаже потпуно блокирају ширење пожара. Њихова функција је да зауставе ширење топлих пожарних гасова као и доток свежег ваздуха у зону заштите са овим уредјајем. Намена ових уредјаја састоји се у функцији рада у којој се у условима пожара исти постављају у зони евентуалног правца ширења пожара на начин да својим техничко технолошким карактеристикама зауставе пожар до задате границе.

година: 2010 Blue Design доо, Богатић

Тим: Троугао Фирма: Blue Design доо, Богатић

прикажи детаље >


Фирма основана из такмичења: "Да" - Матични број: "20673974"


Упозоравајући троугао са светлосном емисијом је ново решење за наменско означавање учесника у саобраћају, који су се нашли у позицији да према саобраћајним прописима буду обавезно прописно означени (возила у квару, места саобраћајног удеса, места застоја у непрегледним условима итд). Његова предност је вишеструко побољшана функционалност, односно боља уочљивост и видљивост са веће дистанце, што у поменутим условима доприноси повећању безбедности свих ушесника у саобраћају. То је остварено са два идејна решења, емусијом светлости црвених ЛЕ диода за ноћне и друге услове смањене видљивости, односно светлости жутих/оранж ЛЕ дида за услове магле (светлост жуто-оранж боје има већу видљивост од црвене у услпвима магле). Такодје, ново решење је по форми, изгледу и габаритима сагласно важећим стандардима, тј. идентично постојећем. Самим склапањем упозоравајућег троугла врши се и укључење, односно емисија светлости, па корисник бива ефектно означен и пре момента позиционирања троугла.Раније опажање (5-10 секунди) у условима смањене видљивости, ушесницима у саобраћају даје простор за правовремену реакцију адекватну околностима. Повећање саобраћајног интензитета, односно израженији фактори ризика условљавају потребу за решењима која доприносе савременим безбедносним захтевима.

година: 2014 Тесла клуб Лесковац

Тим: Традиционални Фирма: Тесла клуб Лесковац

прикажи детаље >


Фирма основана из такмичења: "Да" - Матични број: "64402021"


За добробит свих људи, дошли смо до идеје за производњу нове скаре на ђумур у свету. Коју смо физички реализовали, испробали и иста функционише. Јединствена је по начину печења меса, без штетних материја. За време печења меса, наша нова скара на ћумур сакупља масноћу која би требала да пада на ћумур, и притом сагоревајући испарава штетне материје.

година: 2009 Предузеће за промет и услуге теадар - NL Pro Group doo

Тим: НЛ Про Фирма: Предузеће за промет и услуге теадар - NL Pro Group doo

прикажи детаље >


Фирма основана из такмичења: "Да" - Матични број: "20469447"


Микроконтролери су широко апликативни уређаји и користе се за аквизицију података, мерење, процесно управљање, тестирање, мониторинг, анализу података, визуелизацију и архивирање. Примењују се у индустрији у процесу производње у лабораторијама за мерење, и испитивање.
Индустријски ПЦ микроконтролери омогућавају да се капитализује постојећа информатичка инфраструктура и да се на економичан начин повећају продуктивност и перформансе окружења. Базирани на отвореном ПЦ стандарду микроконтролери омогућавају лаку интеграцију са хардверским и софтверским компонентама у већ постојећу мрежу користећи заједнички оперативни систем, комуникационе протоколе, методе прикључивања у примени ПЦ система.
Мониторинг индустријског постројења у циљу превентивне и проактивне заштите подразумева између осталог и вибро-дијагностику стања радне исправности. Примена микроконтролера нове генерације у вибро-дијагностици треба да омогући употребу постојећих рачунарских ресурса ПЦ-платформе у проактивној дијагностици машинских система.
Да би се реализовао концепт микроконтролера у дијагностици потребно је утврдити неопходне карактеристике дијагностичког уређаја како хардверском тако и у софтверском погледу. Реализовани дијагностички систем мора да има потребну брзину детекције промена у јединици времена са једне и потребну хардверску компатабилност са ПЦ рачунарима са друге стране.

година: 2012
пласман: 3 (финалиста)
Иновапак

Тим: Гајбари Фирма: Иновапак

прикажи детаље >


Фирма основана из такмичења: "Да"


Иновација Еколошка транспортна амбалажа – еко гајбица –замењује постојећа технолошка решења у процесу паковања и транспорта млечних и месних производа. Испоручује се купцима као готов производ спреман за поступак паковања и омогућује лако паковање стандардних пластичних чашица од 0,2 л за млечне производе широког асортимана (јогурта, киселог млека, топљеног сира, пудинг и слично а могуће су и производи величине и до 1 кг, такође и производа за потребе месне индустрије).
Амбалажа се до сада испоручивала као полупроизвод од валовите лепенке и финалисала у фази производње, непосредно пред пуњење млечних и месних производа. Нова амбалажа има значајне предности као што су: поједностављење паковања и тренспорта, није више потребна линија за финализацију у самим млекарама и код прерађивача меса; 4 пута је краће време производње, губици на капацитету пунилице млечних производа у млекарама и код прерађивача меса, крећу се од 5 до 10 % за амбалажу од валовите лепенке, због застоја и разних непрецизности; лакша је манипулација са пуним гајбицама: лакше је захватање и краће је време преузимања пре пуњења гајбица.Време истовара за еко гајбицу краће је за 30 % у односу на производ од валовите лепенке ( поређење је рађено на узорку једне палета са 100гајбица); при производњи знатно је мања количина отпадака и то : за иновативни производ износи 2-3%, а у постојећим технологијама за производ од валовите лепенке 12-15%; знатно мање простора заузима за одлагање пред рециклажу: 4мм иновација ( 40мм валовита лепенка).
Еко гајбица је јефтинија за 3-5 еуро цента по гајбици у односу на постојећа решења.
Иновација је израђена од рециклираног картона, којим се кроз познат начин пресовања добија тело еко гајбице.
Велики произвођачи амбалаже, наша директна конкуренција: Хартман- погони у пет земаља ( централа у Немачкој), „БИЛОКАЛНИК“, Аустриа, Биокалник-ИПА Хрватска, Цартон масцхине Тајланд/Кина: нису заинтересовани за производњу ове врсте амбалаже, јер се баве производњом великих серија кутија за јаја и производњом амбалаже за велике фабрике електронике. Нашу идеју користиће за своје велике палете других производа којима се већ баве. Млекаре у Србији су заинтересоване за ову иновацију, чак се и експерт млекаре укључио у рад нашег тима, због могућности избацивања технолошке линије за финализацију амбалаже из свог погона. Заинтересовани су за нови начин паковања њихових производа, због смањења трошкова , што је у овој области веома значајно. Из ових разлога оправдано очекујемо потпуну и технолошку и економску реализацију иновације ” еко гајбице”, такође израду и других иновација за млекаре и месниу индустрију којима се бавимо протеклих 20 г. а очекујемо са корисницима и сложеније пословне аранжмане.
Производња у првој години се планира на 2 мил.ком. за млекаре, са досада 5 склопљених уговора. Склопљена је машина за ову производњу и израђен је алат за машину која производи континуално 350 ком. /х. Планирамо повећање капацитета у наредној години на 33мил /год гајбица за млекаре и 10 мил/год гајбица за месну индустрију. Потребе Србије се процењују на око 60 мил./ гајбица годишње. Статус иновације: Признат је мали патент за производ “ еколошка гајбица“ у Заводу за интелектуалну својину Србије, и израђен је прототип.

година: 2016
пласман: Награда за најбољи студентски тим
Bar Arcus

Тим: Bar Arcus Фирма: Bar Arcus

прикажи детаље >


Фирма основана из такмичења: "Да" - Матични број: "64409689"


Наш тим је развио иновативни софтверски систем за угоститељске објекте, у виду апликације као јединице производа. Новина је у јединственом алгоритму, који служи угоститељским објектима који примењују највише технолошке стандарде, са великом потребом на тржишту од стране угоститеља, који користе системе који су базирани искључиво на ПОС системе а не на презентацији и интеракцији са гостима.

година: 2007 Pyrkomit

Тим: Тримс Фирма: Pyrkomit

прикажи детаље >


Фирма основана из такмичења: "Не" - Матични број: "06578250"


Основни циљ ове иновације је ново технолошко решење, које ће на ефикасан и квалитетан начин решити проблем завариваја тзв. прелазних спојева код трамвајских колосека.

година: 2010
пласман: 12
I street light

Тим: Е-плус Фирма: I street light

прикажи детаље >


Фирма основана из такмичења: "Да" - Матични број: "20798815"


Идеја „IStreetLight“ користи напредак у развоју пиезо-електричних материјала и ЛЕД технологије и представља алтернативу постојећим уличним светиљкама. Пиезо-електрични материјали на притисак генеришу електричну енергију и 2008. су после више од 120 година први пут произведени пиезо материјали базирани на полимерима/пластика (ДЕАП) који имају суперирорне карактеристике у односу на кристалне пиезо материјале. Модерне ЛЕД светиљке дају исту количину светлости као класичне или халогене светиљке које троше десет односно пет пута већу енергију. IStreetLight користи ДЕАП сензор који је постављен испод лежећег полицајца на улици и приликом проласка возила преко сензора кинетички удар возила генерише енергију која се складишти у батерији IStreetLight-а. ЛЕД сијалица светиљке економично троши прикупљену енергију 10 до 20 пута економичније него стандардна сијалица. Кроз комуникациони модул IStreetLight шаље додатне информације информационом систему који у реалном времену надзире саобраћај.

Погледај све иновације


За дванаест година такмичења за најбољу технолошку иновацију урађено

Oбучених иноватора
Новооснованих предузећа
Одржаних тренинга
Пословних модела