Тренинг
  • Категорија:

Датум: 02.09.2019 - 06.09.2019
Време: 10:00 - 16:30

Категорија


Тренинг „Pitch – тестирање резимеа“ и „Тестирање пословног модела из угла финансија“.