Тренинг „Тестирање пословног модела из угла купца“
  • Категорија:

Датум: 11.06.2018 - 15.06.2018
Време: 10:00 - 17:00

Категорија