Loading...

Тренинг „Разумевање иновације из угла иноватора и купца“

Датум: 07.06.2021 - 08.06.2021
Време: 10:00 - 13:00

Категорија


Опис тренинга:

• који типови иновације постоје
• како се дефинише новина у односу на постојеће стање технике
• разлика између дефинисања новине, функционалности иновативног производа, предности и вредности за купца

Начин рада

• присуствује иноватор јер разговарамо једна на један о новини иновације сваког иноватора
• користимо домаће примере иновативних компанија/тимова/инвенција које су прошле кроз НТИ

Сваки тим ће се оспособити да:
• јасно дефинише новину свог иновативног производа/услуге/процеса/софтвера
• разграничава разне углове гледања на своју иновацију

Актуелно