Тренинг „Разумевањe и презентовањe иновације“
  • Категорија:

Датум: 07.05.2018 - 11.05.2018
Време: 10:00 - 17:00

Категорија


Дводневни тренинг
07 – 10.05. „Разумевање иновације: иноватор vs. купац“
11.05. „Презентовање инвенције: припрема за техничку рецензију“