Тренинг „Како имати успешан иновативни тим“
  • Категорија:

Датум: 29.06.2020 - 01.07.2020
Време: Цео дан

Категорија


Одржавање тренига „Како имати успешан иновативни тим“.

Опис тренинга

• начин одабира чланова иновативног тима и њихове потребне карактеристике,
• главне карактеристике добрих и лоших стилова одлучивања, начин њиховог међусобног комуницирања и рада у тиму,
• врсте конфликата у тиму и како их превазићи,
• потребни услови за спровођење тимске одлуке,
• препознавање доминантног стила одлучивања и комуницирања инвеститора

Начин рада

интерактиван

Резултат

Сваки тим ће се оспособити да:
• обогати свој лични стил одлучивања
• стекне додатне вештине за рад у тиму различитих људи који треба да заступају исту иновативну идеју
• решава проблеме настале услед разлика интереса и стилова одлучивања у процесу реализовања иновације
• препозна доминантни стил одлучивања инвеститора

Начин одржавања: онлајн