Техничке рецензије
  • Категорија:

Датум: 21.05.2019 - 31.05.2019
Време: 10:00 - 15:00

Категорија


ТЕХНИЧКА РЕЦЕНЗИЈА: уживо пред комисијом (тимови доносе инвенције) – 2. круг рецензирања.