Техничке рецензије – 1. круг рецензирања
  • Категорија:

Датум: 01.06.2020 - 05.06.2020
Време: Цео дан

Категорија


ТЕХНИЧКА РЕЦЕНЗИЈА:  онлајн пред комисијом – 1. круг рецензирања.