Сусрет са потенцијалним инвеститорима
  • Категорија:

Датум: 24.10.2018
Време: 10:00 - 16:00

Категорија


Сусрет са инвеститорима – 5. круг рецензирања – пролази првих 12 тимова.