Сусрет са инвеститорима
  • Категорија:

Датум: 24.10.2019
Време: 10:00 - 16:00

Категорија


СУСРЕТ СА ИНВЕСТИТОРИМА – 4. круг рецензирања – пролази првих 12 тимова.