Слање пословне спрецификације
  • Категорија:

Датум: 15.10.2019 - 22.10.2019
Време: Цео дан

Категорија


Такмичари шаљу мејлом ЗАВРШЕНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ И ПОСЛОВНУ СПЕЦИФИКАЦИЈУ на званични мејл НТИ.