Предаја Корак 2 пословног модела
  • Категорија:

Датум: 26.08.2018
Време: 20:00

Категорија


Такмичари предају КОРАК 2. ПОСЛОВНИ МОДЕЛ – ПРОВЕРА ПРЕТПОСТАВКИ НА ТРЖИШТУ