Објава резултата тахничких рецензија
  • Категорија:

Датум: 01.06.2019
Време: Цео дан

Категорија


Објава резултата 2. круга рецензирања – пролази првих 30 тимова.