Објава резултата 1. круга рецензирања – Иновативне идеје
  • Категорија:

Датум: 15.11.2018
Време: Цео дан

Категорија


Објава резултата 1. круга рецензирања – пролази првих 3 средњошколских и 3 студенска тима.