II полуфинале – 4. круг рецензирања
  • Категорија:

Датум: 27.11.2020
Време: 10:00 - 16:00

Категорија


II полуфинале – 4. круг рецензирања, пролазе прва 3 тима.