I полуфинале – 4. круг рецензирања
  • Категорија:

Датум: 24.11.2020
Време: Цео дан

Категорија


I полуфинале – 4. круг рецензирања – пролазе прва 3 тима.