Достављање презентације
  • Категорија:

Датум: 25.11.2019
Време: Цео дан

Категорија


Полуфиналисти шаљу мејлом ЗАВРШЕНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ на званични мејл НТИ.