Рецензија Пословне презентације и интелектуалне својине 3. круг рецензирања
  • Категорија:

Датум: 02.11.2020 - 04.11.2020
Време: Цео дан

Категорија


Рецензија Пословне презентације и интелектуалне својине: онлајн пред комисијом – 3. круг рецензирања.