Дешавања

Датум/Време Дешавање
03.09.2018 - 07.09.2018
10:00 - 17:00
Тренинг "Тестирање пословног модела из угла финансија"
03.09.2018 - 07.09.2018
10:00 - 17:00
Тренинг „Pitch – тестирање резимеа“