Дешавања

Датум/Време Дешавање
04.09.2017 - 08.09.2017
10:00 - 17:00
Тренинг „Pitch – тестирање резимеа“
04.09.2017 - 08.09.2017
10:00 - 17:00
Тренинг „Тестирање пословног модела из угла финансија“